Přihlásit se
Úvod  »  Jaká je Vaše situace?  »  Chci přesně změřit kompetence a potenciál lidí

Chcete přesně změřit kompetence a potenciál lidí?

Zatímco existující kompetence u zaměstnance změříme snadno pomocí příslušných nástrojů, např. výkonových a osobnostních testů, potenciál představuje náročnější úkol. Potenciál totiž v sobě nese možnost rozvoje kompetencí v budoucnu.

Rozlišujte tedy striktně stávající výkon od budoucího potenciálu. Mějte také na paměti, že výkon v současné pozici (například prodejních pozicích), není vždy dobrým prediktorem budoucího výkonu (například v pozici Sales manažera).

Adequio vám nabízí možnost identifikovat budoucí potenciál u svých zaměstnanců pomocí testování osobnostních a růstových proměnných, které dobře predikují vysoký potenciál a později také úspěšný rozvoj kariéry.

Osobnostní a růstové proměnné patří mezi základní dimenze, které jsou vnímány jako pevně ukotvené a které se nebudou měnit bez nějakého zvláštního zásahu či pomoci ostatních. Patří mezi ně především sociabilita, proaktivnost, průbojnost, orientovanost na cíl, přizpůsobivost, uspořádanost, zvládání stresu, ochota riskovat, zvídavost a otevřenost změnám. Výsledky všech uvedených získáte jedním měřením.

Doporučený nástroj
Adequio Master Report  +  Adequio Teams  +  Adequio Coaching

Pomocí osobnostního inventáře Adequio Master Report snadno změříte u konkrétního pracovníka osobnostní a růstové dimenze osobnosti, které identifikují budoucí hvězdu vaší firmy a pomocí doprovodného řešení Adequio Teams a/nebo Adequio Coaching odhalíte oblasti, na kterých je potřeba ještě zapracovat, abyste aktivovali co největší část potenciálu takového člověka.

Jaká je Vaše situace?

Jsem personalista a

Chci rychle a správně vybrat kandidáta

Chci přesně změřit kompetence potenciál lidí

Chci adekvátní styl vedení lidí

Chci zlepšit komunikacizvýšit funkčnost týmů

Chci aktivovat inovační potenciál lidí

Chci zlepšit výsledky prodeje

Jste připraveni posunout svůj nábor a práci s talenty na vyšší úroveň?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio

Jsem soukromá osoba a

Chci uspět při pracovním pohovoru

Chci se dobře připravit na kritický pohovor

Chci přesvědčivě prezentovat své přednosti

Chci rozvíjet své předpoklady

Chci úspěšně rozvíjet svou kariéru

Chci správně zvolit zaměření studia

Jste připraveni využít kompetence, ve kterých vynikáte před ostatními?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio

Jsem kouč nebo mentor a

Chci identifikovat příležitostirozvoji koučovaného

Chci efektivně nastavit koučovací proces

Chci se dozvědět, jak koučovat jednotlivé typy

Jste připraveni na intenzivnější koučovací proces?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio