Dashboard Přihlásit se
Úvod  »  Jaká je Vaše situace?  »  Chci aktivovat inovační potenciál lidí

Chcete aktivovat inovační potenciál lidí?

Inovace je často spojována s kreativitou. My se však domníváme, že nápady jsou inovativní pouze tehdy, když se zrealizují a na jejich kreativitě zase tedy pouze v počáteční fázi celého procesu. Za inovaci tudíž považujeme spíš samotnou realizaci nápadů.

Inovace jako proces, který vyžaduje různé kompetence a silné stránky v různých fázích. Systém Adequio umožňuje identifikovat, kterými silnými stránkami může jedinec či tým přispět k procesu inovace tak, abyste je mohli co nejlépe využít ve prospěch firmy.

Doporučený nástroj
Adequio Master Report  +  Adequio Innovation

Nástroj Adequio Innovation obsahuje klíčové charakteristiky příslušného zaměstnance vevztahu k inovacím a podrobné popisy v jedné ze šesti oblastí: čím k inovacím přispívá, jaké má inovační priority, co blokuje jeho inovační potenciál, které situace pro něj mohou být náročné, co potřebuje od druhých při svých inovačních snahách a v neposlední řadě návrhy, jak zvýšit jeho efektivnost ve vztahu k inovacím.

Jaká je Vaše situace?

Jsem personalista a

Chci rychle a správně vybrat kandidáta

Chci přesně změřit kompetence potenciál lidí

Chci adekvátní styl vedení lidí

Chci zlepšit komunikacizvýšit funkčnost týmů

Chci aktivovat inovační potenciál lidí

Chci zlepšit výsledky prodeje

Jste připraveni posunout svůj nábor a práci s talenty na vyšší úroveň?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio

Jsem soukromá osoba a

Chci uspět při pracovním pohovoru

Chci se dobře připravit na kritický pohovor

Chci přesvědčivě prezentovat své přednosti

Chci rozvíjet své předpoklady

Chci úspěšně rozvíjet svou kariéru

Chci správně zvolit zaměření studia

Jste připraveni využít kompetence, ve kterých vynikáte před ostatními?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio

Jsem kouč nebo mentor a

Chci identifikovat příležitostirozvoji koučovaného

Chci efektivně nastavit koučovací proces

Chci se dozvědět, jak koučovat jednotlivé typy

Jste připraveni na intenzivnější koučovací proces?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio