Dashboard Přihlásit se
Úvod  »  Jaká je Vaše situace?  »  Chci identifikovat příležitosti k rozvoji koučovaného

Chcete identifikovat příležitosti k rozvoji koučovaného?

Nástroje Adequio představují pro kouče značné usnadnění procesu identifikace rozvojových oblastí. Místo namáhavé a nepřesné diagnostiky na základě údajů získaných od klienta, poskytne nástroj Adequio Coaching řadu užitečných informací, které umožní pochopit, jak se lidé chovají v různých situacích.

Doporučený nástroj
Adequio Master Report  +  Adequio Coaching

Nástroj Adequio Coaching identifikuje příležitosti k rozvoji koučovaného tím, že určí, jakým způsobem se koučovaný chová a přemýšlí.

Kromě jiného určí, jak klient reaguje na stres, jaké jsou jeho silné stránky a slabá místa, a jaké jsou jeho osobní prefence. Testování osobnosti může také pomoci koučům určit, jaká je nejvhodnější metoda pro práci s klientem.

Tyto informace pak systém Adequio využije k určení, na které oblasti by se měl kouč zaměřit a přímo doporučí vhodné strategie, jak zlepšení dosáhnout. Jde o cílené a konkrétní kroky připravené na míru podle výsledků testu, které jsou součástí základní zprávy Adequio Master Report.

Jaká je Vaše situace?

Jsem personalista a

Chci rychle a správně vybrat kandidáta

Chci přesně změřit kompetence potenciál lidí

Chci adekvátní styl vedení lidí

Chci zlepšit komunikacizvýšit funkčnost týmů

Chci aktivovat inovační potenciál lidí

Chci zlepšit výsledky prodeje

Jste připraveni posunout svůj nábor a práci s talenty na vyšší úroveň?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio

Jsem soukromá osoba a

Chci uspět při pracovním pohovoru

Chci se dobře připravit na kritický pohovor

Chci přesvědčivě prezentovat své přednosti

Chci rozvíjet své předpoklady

Chci úspěšně rozvíjet svou kariéru

Chci správně zvolit zaměření studia

Jste připraveni využít kompetence, ve kterých vynikáte před ostatními?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio

Jsem kouč nebo mentor a

Chci identifikovat příležitostirozvoji koučovaného

Chci efektivně nastavit koučovací proces

Chci se dozvědět, jak koučovat jednotlivé typy

Jste připraveni na intenzivnější koučovací proces?
Odhalte, jak přesně vám Adequio pomůže rozvíjet pracovní kompetence a potenciál.

Začněte také používat Adequio